Talotutkimus Kairitek Oy

Home- ja mikrobivaurioiden selvitykset

Oulussa hometutkimusta ammattitaidolla.
Etusivu Palvelut Yhteystiedot Sivukartta Ota yhteyttä

Hometutkimus

Hometutkimus on kansanomainen termi materiaalinäytteelle tehtävälle mikrobitutkimukselle. Mikrobitutkimuksessa materiaalinäytteen mikrobi- ja homepitoisuudet määritetään. Materiaalinäyte otetaan rakenteen sisäpinnalta steriilisti ja lähetetään viljeltäväksi laboratorioon. Materiaalinäyte on viljeltävänä kaksi viikkoa, jonka jälkeen näyte analysoidaan ja saadaan selville rakenteessa olevien mikrobi- ja homepitoisuudet.

Mikrobit ja homeet ovat terveydelle vaarallisia aineita, niiden leviäminen rakenteista sisäilmaan on nykyisen tiedon valossa osin epäselvää.

Mikrobitutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä rakenteen toimivuus, mutta vielä tärkeämpää on selvittää rakenteen toimimattomuuden aiheuttaja selville. Mikrobitutkimuksen yhteydessä on siten ehdottomasti selvitettävä rakenteen kunto ja rakennusfysikaalinen toiminta laajemmin, jotta ongelman aiheuttaja saadaan selville ja se voidaan poistaa.

Hometutkimus tehdään usein rakenteen kuntotutkimuksen yhteydessä, jolloin sekä rakenteen toimivuus ja siihen vaikuttavat tekijät saadaan selville.

© Talotutkimus Kairitek Oy 2003 - 2015